Publicerad i arbetsplatsen, jobbet, mobbning

X blev utfryst när hen ville byta arbetsplats

Soctanten vid tangenterna…

God jul och gott nytt år! Efter julfirande och ledighet är det dags för ett nytt blogginlägg som fortsätter på samma tema som två tidigare inlägg, det vill säga mobbning. Efter att ha publicerat en intervju med en expert om hur mobbning kan uppstå och hur den ska hanteras tycker vi att det är dags att ta upp ett konkret exempel på hur mobbning på arbetsplatsen kan se ut…. Här kommer därför berättelsen om X, en vän till mig som för ett tag sedan råkade ut för just mobbning…
Vi tar det från början… Vännen, vi kan kalla hen X,  hade ett jobb som hen var tvungen att pendla till, något som tog minst två timmar. Förutsatt att det inte var något krångel med snöiga vägar eller så för då blev restiden ännu längre. Efter ett halvår blev min vän erbjuden att gå från vikariat till en fast anställning och X tackade ja.

Men – några veckor därefter blev hen erbjuden ett jobb med betydligt kortare resväg till jobbet.

Istället för att behöva gå upp klockan fem på morgonen och täcka upp med flextimmar på grund av förseningar i trafiken skulle X inte ha mer än en halvtimme till jobbet.
För min vän var valet därför enkelt och hen beslöt sig för att byta arbetsplats.

Det uppskattades dock inte av kollegorna.Istället för att lyckönska till nya jobbet – som skulle kunna sägas vara den förväntade och “normala” reaktionen valde medarbetare och ledning att frysa ut min vän.

Tidigare trevliga medarbetare hälsade nu knappt på X och i fikarummet vill ingen sitta bredvid hen.
X som tidigare hade trivts bra på arbetsplatsen och  varit en självklar del av gemenskapen fick nu inte längre vara med.

När övriga kollegor åkte på branschträff för att lyssna på föredrag och äta middag fick X , som straff för att hen skulle sluta ensam stanna kvar på jobbet.

X hade varit öppen med att hen letade jobb på närmare håll. Trots det visade övriga anställda ingen förståelse för den nya anställningen. Inte ens ledningen stod på X sida. Istället förklarade närmaste chef att X och en kollega som slutade i samma veva “ inte skulle släppas” från sin nuvarande arbetsplats.
Det ledde i sin tur till att X och hens kollega kontaktade facket och frågade om det verkligen fick gå till såhär. De fick till svar att en månads uppsägningstid var det som gällde, och därefter kunde varken chef eller någon annan hålla dem kvar.

Min vän menar att det hela framförallt kändes sorgligt, att det slutade som det gjorde när hen tidigare hade trivts på arbetsplatsen. X fick faktiskt en blomma sista dagen på jobbet. Men presenten kändes inte ärlig efter behandlingen X  hade utsatts för under den senaste månaden.

… Så kan det alltså gå. När mobbning blir verklighet och på grund av något som man trodde skulle vara en rättighet för arbetstagaren – att säga upp sig när man vill gå vidare till nytt jobb…

 

Annonser
Publicerad i jobbet, kurser, yrkesval

Förändringar och beslut

Kollegan vid tangenterna…

Nya verktyg som tydliggör tankar och förenklar beslut, det är alltid bra. Det fångar mitt intresse både privat och professionellt. Härom veckan var jag på kurs i MI, alltså motiverande samtal. För de av er som inte känner till vad MI är, kan man kort säga att det  är ett framåtsträvande, förändringsinriktat förhållningssätt. En av de saker jag tar med mig från kursen är – det fantastiskt enkla men det väldigt användbara – ambivalenskorset.

Ambivalenskorset

Har man ett beslut att fatta eller är ambivalent kring en förändring man funderar på, då kan detta vara effektivt att använda. I många fall kräver metoder och förhållningssätt som man lär sig  att det finns en samtalspartner som ställer de rätta frågorna. Ambivalenskorset däremot tror jag kan funka utmärkt att göra själv om det inte finns någon vän, coach eller annan att prata med i närheten. Men, som alltid ger det ju en extra dimension om du har någon att samtala med.

                      Ambivalenskorsetfullsizerender
Vilken julklapp ska du köpa? Låt ambivalenskorset guida dig 🙂

Gör så här: Skriv ned allt du kan komma på under varje rubrik. Det är viktigt att du gör det i rätt ordning.

1.Vad är bra nu?
2.Vad är mindre bra nu?
3.Vad är mindre bra med att förändra?
4.Vad skulle du vinna på att förändra?

Om du har många punkter på din lista kan det vara en hjälp att ringa in det i varje ruta som är det absolut viktigaste för dig. Det kan ge en helt annan tydlighet vad din ambivalens består av. Har du två alternativ som du inte kan bestämma dig för vad du ska välja? Då kan du göra två ambivalenskors och jämföra resultaten.
Lycka till med alla beslut!

/Kram Kollegan

Publicerad i arbetsplatsen, jobbet, kollegor, mobbning

Mobbning på arbetsplatsen

Soctanten vid tangenterna…

Minns ni vårt senaste inlägg? Då publicerade vi vår intervju med Stefan Blomberg, psykolog och författare till boken ”Mobbning på arbetsplatsen:uttryck och åtgärder”.
Idag fortsätter vi på samma tema! Vill ni veta mer om hur de vanligaste formerna av mobbning ser ut , hur man hanterar mobbning på arbetsplatsen och vad man gör om chefen mobbar? Läs nedan vad Stefan Blomberg säger om saken!

Mobbning visar sig genom kritik och utfrysning

Den vanligaste formen av mobbning brukar vara att det letas fel i arbetsuppgifterna. Stefan Blomberg beskriver hur det för den som drabbas blir en stress i att få kritik oavsett hur arbetsuppgifterna utförs. En annan vanlig förekommande variant av mobbning är att den utsatte blir utstött eller utfryst från gemenskapen. Stefan Blomberg exemplifierar att det kan visa sig genom att en person exempelvis inte blir inbjuden till ett möte för att därefter få kritik för att man inte har dykt upp på mötet- som personen då inte ens visste ägde rum.

pressbild01
Vill du veta mer om mobbning på arbetsplatsen? Läs vår intervju med Stefan Blomberg, psykolog och författare

 

För den som drabbas av mobbning är konsekvenserna stora.

-Depressionsproblemen trefaldigas för de som varit utsatta för mobbning. Personerna hamnar ofta i långvariga sjukskrivningar och de kan få traumaliknande symptom på samma sätt som människor som utsätts för tortyr, våldtäkt eller misshandel. Det kan exempelvis handla om stark ångest som kan vara så påtaglig att personen inte klarar av vissa situationer.

Om mobbning på arbetsplatsen uppstår är det inte lätt att komma tillrätta med problemet. Då krävs mycket jobb med hela arbetsgruppen. Ofta kan det ta år innan stämningen på arbetsplatsen är bättre och tilliten har byggts upp mellan kollegor. I ungefär hälften av de mobbningsfall som uppmärksammas är det arbetstagaren själv som är inblandad.

-Chefen behöver inte vara den största boven i dramat men kanske inte gör något åt situationen. Det kan handla om stressade chefer som inte hinner göra sitt jobb. Det kan också vara så att det inte är ett gott ledarskap, det vill säga att chefen har andra drivkrafter än att ta hand om sin personal.

Stefan Blomberg beskriver hur maktlystnad, en egen agenda eller ett passivt, frånvarande ledarskap kan vara skäl till att mobbning inte stoppas. För den som drabbas av mobbning är det viktigt att slå larm om sin situation och om möjligt byta jobb.

-Det ska helst göras så tidigt som möjligt eftersom det annars finns risk för allvarliga hälsoproblem. Om det inte är möjligt måste den drabbade uppmärksamma problemet. Personen kan kontakta sin chef, chefens chef, HR- avdelningen, företagshälsovården eller facket.

Policys och levande dokument förebygger mobbning

Men allra bäst är det såklart om mobbning på arbetsplatsen aldrig uppstår. Stefan Blomberg understryker hur viktigt det är med ett förebyggande arbete i form av levande dokument och policys.

-De måste tydligt tala om vad som är ett godtagbart beteende på arbetsplatsen. Dessutom måste det finnas tydliga rutiner och handlingsplaner för hur mobbning, om det uppstår ska hanteras. Då vet de anställda vad som gäller och vad konsekvenserna blir för mobbaren.

Publicerad i arbetsplatsen, mobbning

Många svenskar blir mobbade på arbetsplatsen

Soctanten vid tangenterna…

Eftersom vi tyckte att härskartekniker var  intressant  vill vi gärna gräva vidare i ämnesområdet taskiga kollegor. Därför har vi valt att intercjua Stefan Blomberg, psykolog och författare till boken ”Mobbning på arbetsplatsen:uttryck och åtgärder”. Läs intervjun med honom nedan och få reda på varför mobbning uppstår, hur det uttrycker sig och vad man gör åt det!

Hur många svenskar drabbas av mobbning?

pressbild01
Vill du veta hur mobbning kan uppstå på arbetsplatsen? Missa inte vår intervju med psykologen och författaren Stefan Blomberg!

Undersökningar som mäter mobbning på arbetsplatsen visar att upp till 100 000 svenskar per år kan vara drabbade. Dessutom uppger 25 000 personer att de upplever hälsoproblem på grund av mobbning och trakasserier, förklarar Stefan Blomberg, psykolog och författaren till boken; Mobbning på arbetsplatsen: uttryck och åtgärder.
Stefan Blomberg menar att det finns två huvudsakliga anledningar till att mobbning på arbetsplatsen uppstår.

 

– Det kan antingen vara misskötta konflikter som går från meningsskiljaktigheter i en sakfråga till personliga motsättningar. Kanske får någon av parterna stöd av flera kollegor vilket innebär att det helt plötsligt blir flera personer mot en.

Ännu en anledning till att mobbning uppstår är när någon inte riktigt passar in i arbetsgruppen. Det uppstår ofta i grupper som är homogena baserat på kön, politiska åsikter eller ålder. Exempelvis visar statistiken att manliga undersköterskor är mer utsatta än kvinnor i samma bransch.

Stefan Blomberg menar att ett tydligt underläge och en situation som pågått under en längre tid särskiljer mobbning från trakasserier och konflikter på arbetsplatsen.

-Det kan antingen vara misskötta konflikter som går från meningsskiljaktigheter i en sakfråga till personliga motsättningar. Kanske får någon av parterna stöd av flera kollegor vilket innebär att det helt plötsligt blir flera personer mot en.

Stefan Blomberg menar att ett tydligt underläge och en situation som pågått under en längre tid särskiljer mobbning från trakasserier och konflikter på arbetsplatsen.

-Det måste vara en person som befinner sig i underläge och det måste ha pågått under en längre tid. Det kan ju exempelvis uppstå trakasserier på arbetsplatsen men den som blir utsatt biter ifrån. Men om det är en person som har svårt att värja sig, exempelvis om en nyanställd ställs mot någon som har jobbat på arbetsplatsen i 25 år, då kan det klassas som mobbning.

Vill du veta mer om hur de vanligaste formerna av mobbning ser ut, hur man hanterar mobbning på arbetsplatsen och vad man gör om det är chefen som mobbar? Då ska du inte missa vårt nästa inlägg!

/Kram Soctanten

Publicerad i anställningsintervjun, arbetsplatsen, nytt jobb, Skriva CV

Anställningsintervjun

cv

Soctanten vid tangenterna…

Om ni minns nämnde jag i ett tidigare inlägg CV och personligt brev. Idag tänkte jag behandla ämnet anställningsintervju. Under det senaste året har jag hunnit med att gå på ett ganska stort antal intervjuer och märker att den gamla klyschan ”övning ger färdighet” faktiskt stämmer riktigt bra. Ju fler intervjuer desto lättare är det att känna sig avslappnad och det blir också enklare att förutse vilka frågor som ska komma och vilka svar man vill ge på dem.

Intervjustilar som varierar

När man har varit på ett antal intervjuer börjar man också märka av olika intervjustilar. De flesta anställningsintervjuer utförs av chefen du eventuellt kommer få framöver. Det vill säga, det är ingen professionell rekryterare vilket ibland också märks.

Jag har varit på anställningsintervjuer där den som ska intervjua mig har slängt fram platsannonsen och bett mig specifikt peka ut orden som gjorde att jag sökte jobbet. På andra intervjuer har jag fått flera frågor samtidigt – vilket innebär att man måste försöka hantera läget på bästa sätt- vilken fråga ska man besvara först. Andra intervjuer har inneburit att besvara en lång lista av frågor som chefen har framför sig eller att vänta ut tystnader eftersom den som intervjuar inte verkar ha förberett sig med frågor.

Med andra ord – det är inte helt lätt att genomföra en anställningsintervju, inte för den som blir intervjuad och ibland inte heller för den som intervjuar.

Vad ska du tänka på inför anställningsintervjun?

– Inför anställningsintervjun är det bra om du har sparat platsannonsen. Gå igenom den desto noggrannare. Fundera på hur du matchar de krav som ställs i texten. Annonsens innehåll ger också en hint om vilka frågor som kan komma under intervjun

 • Hel och ren är en god riktlinje att hålla sig till. Se till att ditt nagellack inte är avflagnat, att du inte har dill mellan tänderna eller tandkräm på tröjan.

 • Kom ihåg namnet på chefen och vilket jobb det är du söker. Kan låta självklart men inte alltid så lätt om man har många jobbansökningar i omlopp.

 • Ha övergripande kunskap om organisationen du söker till men inte mer än så. Det mest troliga är att anställningsintervjun inleds med en förklaring av hur organisationen ser ut, men du kommer inte avkrävas någon redovisning av det.

 • Försök vara avslappnad. Det är lättare sagt än gjort men enligt mina erfarenheter är intrycket av dig som person minst lika viktigt som det du säger. Om de som intervjuar dig tycker att du verkar vara en sympatisk människa som man vill ha med sig till fikarummet är hälften vunnet. Så, försök att luta dig tillbaka, var inte rädd för om det blir lite tystnader, det är ok. Tillåt dig själv att fundera på frågan om du inte omedelbart har svar på frågan. Fråga en gång till om du inte har förstått.

  Och glöm inte att känna efter om du själv tycker att det är en arbetsplats du vill vara med och människor du vill ha som dina kollegor….

Efter anställningsintervjun

Efter anställningsintervju- släpp den inte bara – fundera igenom hur det gick. Vilka frågor fick du, hur svarade du. Finns det något svar du vill fila på? Fanns det några frågor du inte kunde svara på alls? Fundera isåfall på vad du vill ge för svar nästa gång. Jag brukar prata med kloka människor som jag har omkring mig för att så småningom kunna göra så bra ifrån mig som möjligt på anställningsintervjun. En god idé är också att skriva ner frågorna – då kommer du ihåg dem tills nästa gång det är dags att förbereda sig.

Om du är ringrostig arbetssökande kan det vara bra att gå igenom intervjufrågorna innan det är skarpt läge. Jag var väl förberedd inför min första anställningsintervju och inte förberedd alls inför min senaste.
Om du vill ha några exempel på vilka frågor som kan komma under intervjun ger jag några exempel nedan.  Sådant som jag har blivit frågad om.  Den gamla klassiska frågan ”nämn tre bra och tre dåliga sidor med dig själv” har inte kommit alls. Däremot verkar frågor om hur man hanterar stress vara populärt. Kanske säger det något om dagens arbetsplatser. Vad tror du?

Exempel på intervjufrågor:

Vad fick dig att söka det här jobbet

Hur hanterar du förändring

När har du varit i ett samarbete som inte fungerat

När har du hanterat en stressande situation mindre bra

När har det sociala samspelet varit en utmaning/fungerat mindre bra

Vad är en utmaning för dig just nu/

Vad har du för utmaningar

Har du erfarenhet av rekrytering

När har du varit modig

När är ditt arbete en utmaning

Vad tycker du är roligast i ditt arbete

Vad tycker du är tråkigast

Vad tror du att du skulle kunna tillföra i det här jobbet

I vilka sammanhang fungerar du som bäst

När har du startat ett projekt från grunden

När har du tagit initiativ till ett projekt

Hur är du i en grupp

Vad har format dig till den du är

Vad är dina karaktärsdrag

Vad är dina positiva sidor

Vilka sidor behöver du arbeta med/utveckla

Vad tycker du om privata utbildningsföretag

Hur hanterar du stress?

Fungerar du bra under stress?

/Kram Soctanten

 

 

 

 

Publicerad i arbetsplatsen, forskning, organisationspsykologi

Ligger du i riskzonen för en bore out?

img_3400

Soctanten vid tangenterna…

Kommer ni ihåg artikeln om tjänstemannen som hade alldeles för lite att göra på jobbet. Jag kommer inte ihåg detaljerna kring nyheten men jag tror det var en tysk man som var anställd inom offentlig verksamhet. Han hade, tro det eller ej, men under de senaste TJUGO åren gått till jobbet utan att ha något att göra. Han hade förlorat sina arbetsuppgifter i samband med en omorganisation, ingen hade märkt något och mannen hade tydligen inget emot det eftersom han fortsatte gå till jobbet utan att säga till. Jag kommer tyvärr inte ihåg hur det hela upptäcktes och inte heller hur mannen valde att spendera dina dagar utan några konkreta arbetsuppgifter att göra…

Skamligt att inte ha fullt upp på jobbet

Att ha för lite att göra på jobbet är något vi sällan talar öppet om. Vi lever i en luthersk arbetsmoral där det ska vara fullt upp under arbetsdagen -gärna kombinerat med att det är tungt och jobbigt.  Men att ha för lite att göra-det är något skamligt i det svenska arbetslivet som vi inte pratar högt om. Trots det existerar fenomenet. Sociologen Roland Paulsen är en av de forskare som har uppmärksammat det i sin avhandling –Empty labor. Subjectivity and idleness at work.  Roland Paulsen undersökt fenomenet genom att intervjua personer – sammanlagt 43 stycken – som arbetar tomt rejält över genomsnittet, det vill säga minst halva arbetstiden.  Personerna Paulsen intervjuade ägnade stor del av sin arbetstid åt att sova, Facebooka, privata samtal eller privata intressen. Vissa gjorde det som en form av protest mot en arbetsgivare de inte var nöjda med. Andra-vilket förvånade Paulsen mest var sysslolösa eftersom det helt enkelt inte fanns tillräckligt med arbetsuppgifter.

Paulsen utgår ifrån hur hög graden av motivation är i arbetet i förhållande till hur stora möjligheterna är att arbeta effektivt och åstadkomma resultat. Om arbetstagaren är högt motiverad och dessutom har möjlighet att åstadkomma och producera mycket i sitt arbete är allt väl och risken för tomt arbete är liten. Det kan också fungera om motivationen är låg och det inte finns något att göra. Men för lite arbetsuppgifter i kombination med ambitiös personal som då inte får tillräckligt kan leda till bore out, dvs för lite att göra på jobbet och det kan vara minst lika farligt som en burn out.

Till sist, det är viktigt att ha lagom arbetsmängd på jobbet, åt båda hållen. Varken för lite eller för många arbetsuppgifter är hälsosamma för de anställda…

/Kram Soctanten

Publicerad i anställningsintervjun, arbetsplatsen, nytt jobb, Skriva CV

Vad ska du tänka på när du skriver ditt CV?

cv
Det är en konst att skriva ett bra CV

Soctanten vid tangenterna…

Läste precis intressant statistik. 75 procent av Sveriges befolkning vill byta jobb men bara en av tio gör det verkligen. Det låter ju hemskt om så skulle vara fallet. Alla dessa människor som alltså går runt missnöjda på sina jobb men inte vågar göra något åt det.
På samma ställe som jag läste statistiken (en läsvärd blogg som ni hittar länken till nedan) menade skribenten att det är få som tycker det är roligt att söka jobb. Det kan nog stämma, när jag tänker tillbaka på kommentarer från jobbsökande kollegor och vänner är det ingen som har varit särskilt entusiastisk, varken över att skriva CV, personligt brev eller gå på intervju.

Själv måste jag nog säga att jag sticker ut ur mängden i det fallet. Jag tycker nämligen att det är roligt, både CV, personligt brev och till och med – på senare tid att gå på anställningsintervju.

 • När det gäller CV och personligt brev finns det några riktlinjer som jag brukar följa. Jag justerar alltid mitt CV och personliga brev utifrån det jobb jag ska söka. En del verkar bara ändra i det personliga brevet men det tycker inte jag är en god idé. Ändra i både CV och brev och anpassa dem efter jobbet du ska söka.
 • Ha med ett foto. Det får dig att sticka ut från mängden och du kanske vinner några extra poäng om du framstår som en trevlig person. Det kan du påverka själv genom hur du framställer dig på bilden. Ha inte på dig solglasögon, låt det inte vara en bild från stranden eller utekvällen.  Du behöver inte vara uppstylad upp till tänderna men se presentabel ut.
  Vet inte om detta låter som en självklarhet för många? Isåfall kan jag meddela att det inte är så. Jag har exempelvis haft vänner som på Cv:t har laddat upp en bild där de har just solglasögon på sig.
 • Ring upp chefen och fråga lite mer om platsannonsen. Ofta är platsannonser ganska abstrakta och inte hel lätta att tolka. Genom att ringa upp får du matnyttig information som du sedan använder i ditt personliga brev
 • Ring upp chefen för jobbet du söker efter att du har skickat in CV och personligt brev. Jag är ganska övertygad om att det för min del har hjälpt mig att komma på intervju. Visst det kan vara obehagligt att prata i telefon, många tycker det. Men det är värt det om du hamnar längre upp i CV – högen. När du ringer upp kan du exempelvis fråga hur många som har sökt och hur många de kallar på intervju. I bästa fall passar chefen på att fråga lite om dig och du får en liten mini – intervju över telefon.

Sådär, det var några tips som har fungerat för mig. Nästa gång går vi igenom jobbintervjun. Hörs!

/Kram Soctanten